Geschwindigkeitswandler

...
...

Metrisch

Megapascal
10-6
Bar
10-5
kgf / cm²
1,02×10-5
Kilopascal
10-3
Hektopascal
0,01
Millibar
0,01
kgf / m²
0,1
Pascal
1

Avoirdupois (USA)

Kilopound pro Quadratzoll
1,45×10-7
Pfund pro Quadratzoll
1,45×10-4
Pfund pro Quadratfuß
0,02

Merkur

Zoll Quecksilber
2,95×10-4
Zentimeter Quecksilber
7,5×10-4
Millimeter Quecksilber
0,01
Torr
0,01

Wasser

Meter Wasser
1,02×10-4
Zoll Wasser
4,01×10-3
Zentimeter Wasser
0,01

Atmosphäre

Physische Atmosphäre
9,87×10-6
Technische Atmosphäre
1,02×10-5
Wenn Sie rechts auf den Datenwert klicken, werden die Daten automatisch kopiert.